USŁUGI PRODUKTY PRZETARGI KONTAKT

Produkty

Exelion CV Explorer
Aplikacja do gromadzenia i wygodnego zarządzania Curiculum Vitae. Dedykowana głownie dla agencji pracy / agencji headhunterskich. CV wprowadzone do bazy danych można łatwo wyszukiwać wedle kryteriów określonych przez pracodawcę. System pozwala na pełne zarządzanie procesem rekrutacji.
Exelion W-A-dmin
System klasy ERP przeznaczony do kompleksowego zarządzania agencją pracy tymczasowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości delegowania pracowników za granicę. Umożliwia zarządzanie pracodawcami, pracownikami i umowami, posiada możliwość automatycznego generowania faktur na podstawie parametrów zawartych w umowach.
Copyright © EXELION


Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie automatycznej usługi inwentaryzacji terenu.
Cel projektu:Celem projektu jest nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym poprzez realizację usług proinnowacyjnych świadczonych przez jednostki naukowe.W wyniku współpracy nastąpi realizacja prac B+R mających na celu opracowanie nowej usługi Exelion polegającej na automatyzacji inwentaryzacji terenu za pomocą drona w oparciu o zastosowanie mobilnego systemu GIS i pozyskiwanie danych. W efekcie prac powstanie i zostanie wdrożona na rynek krajowy nowa usługa, która znacząco poprawi dostęp klientów do informacji i danych. Zaspokojone zostaną potrzeby przedsiębiorstwa tj. dywersyfikacji usług o nową usługę opartą o nowe cechy i funkcjonalności automatycznego:tworzenia trasy przelotu i sterowanie dronem za pomocą programu sterującego i współrzędnych GPS działek pobranych z geoportali detekcję, reagowanie i omijanie przeszkód podczas trasy przelotu,dostosowanie trasy przelotu i ustawień kamery w oparciu o wytyczne związane z terenem,weryfikację nagrania przelotu drona.
Wartość projektu: 491 139,00; wkład funduszy europejskich: 339 405,00 zł
Beneficjent: Wojciech Mucha - Exelion