USŁUGI PRODUKTY PRZETARGI KONTAKT

Exelion CV Explorer

Efektywnie zarządzasz bazą curiculum vitae
Aplikacja dedykowana agencjom pracy tymczasowej, firmom "head hunterskim", działom HR w dużych przedsiębiorstwach.

Możliwości aplikacji:
  • prowadzenie bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy
  • wyszukiwarka pozwalająca wyselekcjonować kandydatów spełniających ściśle określone kryteria
  • moduł zarządzania procesem rekrutacji
  • i wiele innych...

Aplikacja przejmuje proces przeszukiwania swojej bazy CV. Nie musisz już analizować poszczególnych dokumentów ręcznie. Wprowadzasz kryteria poszukiwanych kandydatów (wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowa itp.), a system analizuje poszczególnych kandydatów i wyświetla wyłącznie spełniających podane kryteria. Oszczędzasz w ten sposób czas i możesz precyzyjnie dobierać kandydatów na poszczególne stanowiska.
Copyright © EXELION


Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie automatycznej usługi inwentaryzacji terenu.
Cel projektu:Celem projektu jest nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym poprzez realizację usług proinnowacyjnych świadczonych przez jednostki naukowe.W wyniku współpracy nastąpi realizacja prac B+R mających na celu opracowanie nowej usługi Exelion polegającej na automatyzacji inwentaryzacji terenu za pomocą drona w oparciu o zastosowanie mobilnego systemu GIS i pozyskiwanie danych. W efekcie prac powstanie i zostanie wdrożona na rynek krajowy nowa usługa, która znacząco poprawi dostęp klientów do informacji i danych. Zaspokojone zostaną potrzeby przedsiębiorstwa tj. dywersyfikacji usług o nową usługę opartą o nowe cechy i funkcjonalności automatycznego:tworzenia trasy przelotu i sterowanie dronem za pomocą programu sterującego i współrzędnych GPS działek pobranych z geoportali detekcję, reagowanie i omijanie przeszkód podczas trasy przelotu,dostosowanie trasy przelotu i ustawień kamery w oparciu o wytyczne związane z terenem,weryfikację nagrania przelotu drona.
Wartość projektu: 491 139,00; wkład funduszy europejskich: 339 405,00 zł
Beneficjent: Wojciech Mucha - Exelion