USŁUGI PRODUKTY PRZETARGI KONTAKT

Projekt Alpha BHP

Witryna firmy doradczej oferjącej wsparcie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zakres projektu:
 • projekt graficzny
 • system do zarządzania treścią
 • system do zarządzania multimediami
 • Inne realizacje

  • mirascar.pl
   Strona serwisu samochodowego. zastosowane rozwiązania: dynamiczy system zarządzania treścią jquery
  • rehabed.pl
   Witryna wiodącego polskiego producenta łóżek rehabiliracyjnych. Prezentująca szeroką gamę produktów i akcesoriów dl..
  Copyright © EXELION


  Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie automatycznej usługi inwentaryzacji terenu.
  Cel projektu:Celem projektu jest nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym poprzez realizację usług proinnowacyjnych świadczonych przez jednostki naukowe.W wyniku współpracy nastąpi realizacja prac B+R mających na celu opracowanie nowej usługi Exelion polegającej na automatyzacji inwentaryzacji terenu za pomocą drona w oparciu o zastosowanie mobilnego systemu GIS i pozyskiwanie danych. W efekcie prac powstanie i zostanie wdrożona na rynek krajowy nowa usługa, która znacząco poprawi dostęp klientów do informacji i danych. Zaspokojone zostaną potrzeby przedsiębiorstwa tj. dywersyfikacji usług o nową usługę opartą o nowe cechy i funkcjonalności automatycznego:tworzenia trasy przelotu i sterowanie dronem za pomocą programu sterującego i współrzędnych GPS działek pobranych z geoportali detekcję, reagowanie i omijanie przeszkód podczas trasy przelotu,dostosowanie trasy przelotu i ustawień kamery w oparciu o wytyczne związane z terenem,weryfikację nagrania przelotu drona.
  Wartość projektu: 491 139,00; wkład funduszy europejskich: 339 405,00 zł
  Beneficjent: Wojciech Mucha - Exelion